Рибарско подручје Сава

 

Рибарско подручје „Сава” установљава се на риболовним водама водотока река: Дрина од тачке на тромеђи државне границе, општине Мали Зворник и општине Лозница до ушћа у Саву, Сава од 123 km до 96 km, Јадар, Лешница, Јерез, Тамнава, Уб и свих осталих притока наведених река и других природних или вештачких риболовних вода које су у границама рибарског подручја, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја.


Граница рибарског подручја полази од тачке на тромеђи државне границе, општине Мали Зворник и града Лознице и иде државном границом на север до реке Саве, а затим њеном десном обалом до 123 km, наставља левом обалом до 96 km, па иде десном обалом до ушћа реке Колубаре. Граница се наставља на југ левом обалом реке Колубаре до административне границе општине Лајковац, затим иде на југозапад административном јужном границом општине Уб до реке Уб. Граница даље иде десном обалом реке Уб до административне границе општине Осечина, затим се спушта на југ источном административном границом ове општине, иде јужним административним границама општина Осечина и Крупањ и града Лозница до почетне тачке, у тромеђи државне границе, општине Мали Зворник и града Лозница.


Рибарско подручје „Сава” простире се на територијама следећих јединица локалних самоуправа: град Лозница, град Шабац, општина Богатић, општина Крупањ, општина Осечина, општина Владимирци, општина Коцељева, Општина Уб и градска општина града Београда Обреновац.


Рибарско подручје „Сава” користи се за рекреативни и привредни риболов..