Posebni režimi zaštite deo „Srbija Zapad” 1

1. radi koncentracije ribe pod branom HE «Perućac» i zbog evidentnog prirodnog plodišta u ovom delu vodotoka Drine, uvodi se trajne zabrana bilo kakvog ribolova 500m nizvodno od brane u Perućcu,
2. formira se u zoni od 500 m od brane HE do ušća potoka Vrelo mušičarski revir po ribolovnom principu „uhvati-i-pusti“,
3. u potoku Vrelo se u 2014. godini zabranjuje ribolov jer se u njemu nalaze mladice koje su uključene u program kontrolisane reprodukcije,
4. određuje se minimalna lovna mera za nosaru od 20 cm,
5. zbog stanja fonda mladice i planiranih mera veštačkog mresta ili poribljavanja, zbog njenog konzervacionog značaja i zbog primene «Akcionog plana upravljanja mladicom u ribolovnim vodama Republike Srbije», u 2014. godini zabranjuje se ribolov mladice u vremenu od 21 do 05 časova u periodu letnjeg računanja vremena, a od 18 do 05 časova u periodu zimskog računanja vremena,
6. privremeno, u periodu od 15. aprila do 15. maja 2014. se zabranjuje ribolov, a od 15. aprila do 15. juna 2014. eksploatacija šljunka na plodištima koja se nalaze na ušćima reka Rača i Rogačica,
7. zabranjuje se ribolov u periodu od 01. 02. do 01. 06. 2014. na lokalitetima Selina bara, Azemova bara i ušće Jadra u cilju zaštite mresta štuke i različitih vrsta bele ribe,
8. u slučaju pojave masovnog mresta bele ribe (poglavito skobalja i nosare) u reci Drini kod Loznice privremeno će se na tim lokalitetima zabraniti svaki ribolov dok traje mrest,
9. u 2014. godini zabranjuje se upotreba ribolovnih sistema „Tirolsko drvce“ i „Vaser kugla“ na delu toka reke Drine kojim gazduje „Ekoribarstvo“ d.o.o. iz Valjeva,
10. dozvoljava se rekreativni ribolov iz čamca na reci Drini od lokaliteta Zejtin Voda do ušća u Savu u periodu od 01. 06. do 31. 10. 2014. godine, dok u ostalom delu sezone ovakav ribolov nije dozvoljen zbog zaštite ribljih populacija u zimovnicima,
11. imajući u vidu konfiguraciju terena i nepristupačnost značajnog dela obale dozvoljava se ribolov iz čamca na akumulaciji Paljuve.

Posebni režimi zaštite deo „Srbija Zapad” 2

1. Zabranjuje se ribolov na reci Trešnici na celom toku u 2014. godini.
2. Zabranjen ribolov na reci Drini 300 m uzvodno i 500 m nizvodno od ušća reke Trešnice od 01.03 do 31.05.2014. godine.
3. Reka Ljuboviđa:
a) Dozvoljen ribolov ribe pastrmke od ušća do Rimskog mosta mahačem- veštačkom mušicom i varalicom; od Rimskog mosta do Živanovića vodenice dozvoljen je ribolov pastrmke vikendom (subota-nedelja) na veštački mamac-mahač i mušicu; dozvoljen dnevni ulov 3 komada pastrmke, dozvoljene veličine 35 cm.
b) Zabranjena svaka vrsta ribolova od Živanovića vodenice do izvora reke Ljuboviđe i Tribuće.
4. Dozvoljen je ribolov ribe šarana u barama na šljunkari SO Ljubovija subotom i nedeljom. Dozvoljen dnevni ulov je 1 komad, najmanje težine 3 kg.
5. Zabranjeno je za lov mladice kao mamac koristiti živu ili mrtvu ribu ili delove ribe.
6. Zabranjuje se noćni ribolov od 21-03h u periodu letnjeg računanja vremena, a od 18 do 05h u periodu zimskog računanja vremena.
7. Dozvoljen ribolov iz čamca na delu ribarskog područja od mesta Velika Reka do Hidrocentrale „Mali Zvornik“
8. Zabranjen ribolov i upotreba plovila u ribnjaku „Čitluk“ na Zvorničkom jezeru.
9. Zabranjen je ribolov na reci Drini:
a) od ušća Gračaničke reke u reku Drinu uzvodno 300 m i nizvodno do kraja Krsmanovića otoke (uliv kanala Kučevačkog potoka) kao i ribolov sa Krsmanovića ade u Uzovnici od 10.05. do 31.05.2014. godine (plodište).
b) Crnča (Vrnčić) na potezu od početka šljunkare do vikendica u periodu od 10.05. do 31.05.2014. godine (plodište).
c) Lonjin potez od plaže do preliva iznad ušća Gračaničke reke u periodu od 10.05. do 31.05.2014. godine (plodište).
d) zabranjen je ribolov na reci Drini od ušća reke Ljuboviđe do auto servisa „Jovanović“ od 10.05. do 31.05.2014. godine (plodište).
e) zabranjen je ribolov na potezu 200 m nizvodno od Ljubovijskog mosta do preliva na početku Lonjina u periodu od 10.05. do 31.05.2014. godine (plodište).
10. Zvorničko jezero:
a) zabranjen ribolov u zoni Amajićkog ostrva potez oko ostrva (plići priobalni delovi) u periodu od 10.05. do 31.05.2014. godine (mrestilište šarana).
b) zabranjen ribolov u zoni ostrva Budišić potez oko ostrva (plići priobalni delovi) u periodu od 10.05. do 31.05.2014. godine (mrestilište šarana).
11. Prilikom registrovanja mesta mresta deverike biće uvedena privremena zabrana ribolova na tom mestu (s obzirom da predmresno grupisanje deverike zavisi od nivoa vode u jezeru, ostavlja se mogućnost korisniku da po lociranju mesta gde se grupiše deverika odredi mrestilište i uvede zabranu u vreme trajanja mresta).
12. Zabranjuje se upotreba ribolovnih sistema „Tirolsko drvce“ i „Vaser kugla“ na delu ribarskog područja kojim gazduje „EKORIBARSTVO“ d.o.o. iz Valjeva.
13. Poseban režim ribolova u 2014. godini u zimovnicima „Stari most“ (500 m nizvodno od starog mosta), Velika Reka (od Ivanovića potoka do potoka Babljak) i Amajić 100 m od uliva Boranjske reke 200 m nizvodno, podrazumeva da je dozvoljen isključivo ribolov na plovak od 01. 11. do 31.03.2014. godine.
14. Obezbediti sve potrebne uslove za bezbedan rad riblje staze u toku mresta bele ribe - planirati puštanje u rad staze tokom aprila ili najkasnije početkom maja meseca u trajanju od najmanje 30 dana.
15. Određuju se minimalne lovne mere za sledeće vrste riba: štuka 50 cm, smuđ 50 cm, bucov 40 cm, som 80 cm.
Napomena: sva gore navedena mrestilišta su locirana na osnovu iskustava iz prethodnih godina, te ukoliko se na terenu primeti promena lokacije mresta za određene vrste usled različitih faktora ostavlja se mogućnost korisniku da promeni lokacije prirodnog mresta i proglasi ih prirodnim mrestilištima.