Рибарско подручје Јужна Морава I

 

Рибарско подручје „Јужна Морава 1” установљава се на риболовним водама водотока река: Биначка Морава, Прешевска Моравица, Јужна Морава од настанка до ушћа Барбешке реке (код места Заплањска Топоница), Пчиња, Драговиштица, Јерма, Ветерница, Власина, река Јабланица од административне границе између општине Лебане и града Лесковца до ушћа, река Нишава од државне границе са Републиком Бугарском до границе Парка природе „Сићевачка клисура” и свих осталих притока наведених река и других природних или вештачких риболовних вода које су у границама рибарског подручја, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја.


Граница рибарског подручја полази од тромеђе града Ниша, општине Сврљиг и општине Бела Паланка и иде административном границом између ове две општине до Сврљишког Тимока и даље његовом левом обалом до изворишта, затим северном административном границом општине Пирот до државне границе са Републиком Бугарском. Граница даље иде на југ државним границама Републике Бугарске и БЈР Македоније, затим ка северу западним административним границама општина Прешево, Бујановац, града Врања и града Лесковца, наставља десном обалом Пусте реке до административне границе града Лесковца, даље прати северну административну границу града Лесковца и општине Власотинце, западну административну границу општина Бабушница и Беле Паланке, до полазне тачке.


Рибарско подручје „Јужна Морава” простире се на територијама следећих јединица локалних самоуправа: град Врање, град Лесковац, општина Прешево, општина Бујановац, општина Трговиште, општина Босилеград, општина Сурдулица, општина Владичин Хан, општина Црна Трава, општина Власотинце, општина Бабушница, општина Димитровград, општина Пирот и општина Бела Паланка.


Рибарско подручје „ Јужна Морава 1” користи се за рекреативни риболов.